Sinu asukoht:

Soome tervishoiusüsteem

Soome tervishoiusüsteem on jagatud era- ja avaliku sektori vahel.

Avaliku sektori tervishoiuteenuseid pakuvad kohalike omavalitsuste tervisekeskused ja regionaalhaiglad, kus teostatakse tervishoiuga seotud rutiinsed protseduurid. Ülikoolide kliinikumides on eriarstiabi oskusteave. Ülikooli kliinikume on viis: Helsingis (HYKS), Turus (TYKS), Tamperes (TAYS), Oulus (OYS) ja Kuopios (KYS).

Esmatasandi arstiabi on Soomes koondunud polikliinikute (terveyskeskus) ümber. Igas vallas ja linnas on olemas polikliinik, mis vastutab elanike tervishoiu eest. Töötava patsiendi esimene kontakt arstiga võib olla ka töötervishoiukeskus (työterveyshuoltokeskus). Uuringutele ja haiglaravile pääseb ainult polikliinikuarsti või eraarsti saatekirjaga (lähete). Polikliinikud pakuvad ka hambaarsti teenuseid.

Riiklikku tervishoiusektorit toetab erasektor, mille teenuseid pakutakse kõige rohkem suuremates kohtades. Erasektor tegeleb töötervishoiuga, millele lisaks on Soomes ka eratervisekeskusi ja -haiglaid.

Elades alaliselt Soomes, kuulute Soome haiguskindlustuse alla. See tähendab, et Soome Rahvapensioniamet Kela hüvitab osa ka Teie eraarstide, raviasutuste ning ravimitega seotud kuludest.