Sinu asukoht:

Soome tervishoiusüsteem

Riiklikus tervishoiusektoris on Soome jaotatud 21 haiglaravipiirkonnaks (sairaanhoitopiiri), kus erioskusteabe eest vastutavad ülikooli kliinikumid (yliopistollinen sairaala) või keskhaiglad (keskussairaala). Ülikooli kliinikume on viis: Helsingis (HYKS), Turus (TYKS), Tamperes (TAYS), Oulus (OYS) ja Kuopios (KYS). Lisaks neile on olemas piirkondlikud haiglad (aluesairaala).

Esmatasandi arstiabi on Soomes koondunud polikliinikute (terveyskeskus) ümber. Igas vallas ja linnas on olemas polikliinik, mis vastutab elanike tervishoiu eest. Töötava patsiendi esimene kontakt arstiga võib olla ka töötervishoiukeskus (työterveyshuoltokeskus). Uuringutele ja haiglaravile pääseb ainult polikliinikuarsti või eraarsti saatekirjaga (lähete). Polikliinikud pakuvad ka hambaarsti teenuseid.

Riiklikku tervishoiusektorit toetab erasektor, mille teenuseid pakutakse kõige rohkem suuremates kohtades. Arstid on koondunud peamiselt meditsiinikeskustesse, kus pakutakse tavaliselt ka laboratooriumi- ja röntgeniteenuseid. Lisaks meditsiinikeskustele on Soomes ka erahaiglaid.

Elades alaliselt Soomes, kuulute Soome haiguskindlustuse alla. See tähendab, et Soome Rahvapensioniamet Kela hüvitab osa ka Teie eraarstide, raviasutuste ning ravimitega seotud kuludest.