Sinu asukoht:

Mis on tööjõu rent?

Tööjõu rent on nii töötajate kui tööandjate seas aina rohkem populaarsust kogunud töösuhte vorm. Tööjõu rentimisega tegeleva ettevõtte ja töö tellija suhteid reguleerib kahe ettevõtja vaheline lepinguline suhe. Renditöötajal on töösuhe Esperi Care Oy-ga, kuid ta töötab renditööd kasutavas haiglas, erakliinikus, tervisekeskuses või hambaravikabinetis. Tööd tehakse renditööjõudu vajava asutuse juhtimise ja järelevalve all, ruumides ning töövahenditega.

Töötajale tähendab renditöö seda, et:

  • tema tööandjaks on usaldusväärne ettevõte Esperi Care Oy, kes sõlmib meditsiinitöötajaga töölepingu;
  • ta asub kokkulepitud ajaks tööle Esperi Care Oy’ga rendilepingu sõlminud tervishoiuasutuses;
  • Esperi Care Oy maksab töötajale õigeaegselt palka ja peab Soome seaduste kohaselt kinni maksud, täites seeläbi eeldused ka Soome riigi poolt pakutavateks sotsiaalseteks garantiideks;
  • ettevõte tagab talle tasuta keelekoolituse, mis loob eeldused uues keskkonnas edukalt hakkamasaamiseks;
  • töötajal on võimalus otsustada töölepingu pikkuse ning töökoha asupaiga osas ja samuti kaasa rääkida töögraafiku kujundamisel;
  • mitmekülgne ning väljakutseid pakkuv töökogemus võimaldab erinevaid töövõimalusi tulevikus.

Ettevõttele on tööjõu rent kiire, lihtne ja tõhus moodus leida vajalik töötaja. Inimesele annab renditöötajaks olemine eelkõige paindliku ja rutiinivaba töö ning võimaluse laialdaselt kogemusi omandada.