Sinu asukoht:

Kasulik teada

Sarnaselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikega tuleks ka eestlastest tervishoiutöötajatel Soome tööle minnes teada järgmist:

Registreering Soome Tervishoiuametis (Valviras)

Selleks, et alustada Soomes töötamist tervishoiutöötajana, tuleb teha taotlus Soome Tervishoiuametile (Valvira) töötamisõiguse saamiseks. Juhul kui Valvirast ei ole veel luba taotletud, hüvitab Esperi Terveyspalvelut Oy loa taotlemisega seotud kulutused. Täpsemat infot nõutud dokumentide kohta küsi Meditalo kontorist.

Elanike registreerimine

Kui Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik elab Soomes püsivalt üle kolme kuu, peab ta ennast registreerima nn. välismaalaste registris (ulkomaalaisvirasto)

 • registreerima end kohalikus politseijaoskonnas (poliisilaitos)
 • kaasa tuleb võtta pass, tööleping ja kolimisteatis (muuttoilmoitus)

Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ei vaja tööluba, piisab registreerimisest.

Soome elama asudes tuleb end registreerida ka elukohajärgses elanike registris (maistraatti). Lähima elanike registri kontaktandmed leiduvad leheküljel www.maistraatti.fi ? yhteystiedot

 • elanike registrist taotletakse ka Soome isikukood (henkilötunnus)
 • kaasa tuleb võtta pass ja tööleping

Rahvapensioniamet (KELA)

Soome elama asujal tuleb registreerida end Rahvapensioniametis (Kansaneläkelaitos) juhul, kui töösuhe kestab üle nelja kuu

 • tuleb täita vastav taotlusblankett (hakemuslomake Y 77)
 • taotluse põhjal tehakse otsus sotsiaalkaitse alla kuulumisest ning kui taotleja kuulub Soome sotsiaalkaitse alla, siis väljastatakse sotsiaalkindlustuskaart (Kela-kortti)

Maksustamine

Alates 2007. aasta algusest maksustab Soome Skandinaavia ja Balti riikide ning Islandi renditöötajate palgatulu esimesest tööpäevast alates. Täpsemalt saab lugeda Link .
Soome tööle minejal tuleb täita maksukaarditaotlus (verokorttihakemus).

Soome pikemalt kui kuueks kuuks tööle asumisel maksustatakse tulu progressiivselt ehk samal viisil kui Soomes püsivalt elavaid töötajaid.

 • Kuuekuuline aeg ei ole seotud kalendriaastaga.
 • Ajutine eemalolek Soomest ei katkesta residentsust.
 • Kui töövõtja ei esita tööandjale maksukaarti, on tulumaksumäär 60%.
 • Töövõtjal tuleb esitada tuludeklaratsioon (veroilmoitus) Soome maksuametile.

Tavaliselt arvestatakse maksumaksjalt Soomes progressiivne riigitulumaks (valtionvero) ning kohaliku omavalitsuse tulumaks (kunnallisvero) ja võimalik kiriku tulumaks (kirkollisvero). Maksuprotsent sõltub nii sissetulekutest, kui ka sellest, kas Teil on lapsi või on võimalik teha muid mahaarvamisi (vähennykset).

Eesti Maksu- ja Tolliamet soovitab muu hulgas silmas pidada ka järgmist:

 • Hoida alles kõik tasu saamise või maksu maksmisega seotud dokumendid.
 • Kõik välisriigis tulu saanud isikud peavad selle Eestis deklareerima ka siis, kui välisriigi tööandja on maksud kinni pidanud ja tasunud.
 • Kui välisriigis on tulumaks vastavalt selle riigi seadustele tasutud ning välisriigil on maksustamise õigus (mille tagab kahepoolne maksuleping), siis välismaalt saadud tulu Eestis topelt ei maksustata.
 • Kui esitate välismaalt saadud tulude deklaratsiooni Internetis, siis peate teadma, et andmeid välismaalt saadud palga ja makstud tulumaksu kohta Maksu- ja Tolliamet eeltäidetud deklaratsioonile ei kanna (nagu enamiku Eestis saadud tulude puhul), vaid need tuleb Teil endal deklaratsioonile märkida.
 • Eesti Maksu- ja Tolliamet saab vajadusel välisriikide maksuametitelt küsida lisainfot maksustamise tegelike asjaolude kohta.

Lisateavet leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt rubriigist välismaale tööle suunduvale eestlasele.

Pakume asjaajamisel Soome ametkondadega ja dokumentide vormistamisel omapoolset abi.